Nyhedsbrev
Servicemål

Apotekets servicemål

Servicemål for Vaisenhus apotek

Det er apotekets mål, at:

75 % af vores kunder skal være kaldt til ekspedition inden for 5 minutter efter, at nummeret er trukket i standeren ved indgangen til apoteket og 95 % inden for 10 minutter. Forhold uden for apotekets kontrol (nedbrud på centrale servere) kan desværre påvirke målopfyldelsen negativt.

Vi lagerholder lægemidler, så vi kan ekspedere en recept straks i mindst 98 % af tilfældene
vi højst begår 2 fejl ud af 10.000 receptekspeditioner
vi ikke begår fejl i doseringskort
vi har adgang for kørestole
ved receptordinerede lægemidler samt håndkøbslægemidler i skranken modtager mindst 35 % af kunderne information og/eller rådgivning
ved receptordinerede lægemidler samt håndkøbslægemidler, som sendes til forbrugerne skal alle kunder informeres om, at yderligere oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket.

Det er et lovkrav, at apotekerne skal offentliggøre servicemål om information, servicegrader og forhold for handikappede. De vil være opslået på apoteket

Umbraco & Design | Ørskov Web
apotek

Dine oplysninger